Taxi Gent 222

Privacy Policy

Over Taxi Gent 222

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 20-01-2022 Het bedrijf Taxi Gent 222, ook bekend als Taxi Gent, of Taxi 222, zet zich in voor de bescherming van uw privacy. Dit Privacybeleid legt uit hoe uw persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt en bekendgemaakt door het Bedrijf. Dit Privacybeleid is van toepassing op onze website naast onze applicaties (onze “Dienst”). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze Dienst, geeft u te kennen dat u dit Privacybeleid en onze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

Interpretatie en Definities

Definities

Voor de doeleinden van dit Privacybeleid:
 • Applicaties verwijst naar de iOS Chauffeur-app van het Bedrijf, iOS Klanten-app, Android Chauffeur-app, Android Klanten-app.
 • Account betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Dienst of delen van onze Dienst.
 • Bedrijf (verwezen als “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze” in deze Overeenkomst) verwijst naar het Bedrijf.
 • Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, mobiele apparaat of elk ander apparaat worden geplaatst door een website, met daarin de details van uw browsegeschiedenis op die website onder zijn vele gebruiken.
 • Klant verwijst naar een persoon die zich aanmeldt om de Bedrijfsdienst te gebruiken.
 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang kan krijgen tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 • IP-adres: Elk apparaat dat is verbonden met het internet krijgt een nummer toegewezen dat bekend staat als een Internet Protocol (IP) adres. Deze nummers worden meestal toegewezen in geografische blokken. Een IP-adres kan vaak worden gebruikt om de locatie te identificeren van waaruit een apparaat verbinding maakt met het internet.
 • Persoonsgegevens is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
 • Dienst verwijst naar de Website en Applicaties.
 • Dienstverlener betekent elke natuurlijke of juridische persoon die de gegevens namens het Bedrijf verwerkt. Het verwijst naar derde bedrijven of individuen die door het Bedrijf zijn ingehuurd om de Dienst te faciliteren, om de Dienst namens het Bedrijf te leveren, om diensten uit te voeren die gerelateerd zijn aan de Dienst of om het Bedrijf te assisteren bij het analyseren van hoe de Dienst wordt gebruikt.
 • Gebruiksgegevens verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Dienst of vanuit de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Website verwijst naar het Bedrijf, toegankelijk vanaf https://taxi222gent.be.
 • U betekent de individuele toegang tot of het gebruik van de Dienst, of het bedrijf, of andere juridische entiteit namens welke een dergelijk individu toegang krijgt tot of gebruik maakt van de Dienst, indien van toepassing.

Verzamelen en Gebruiken van Uw Persoonsgegevens

Soorten Verzamelde Gegevens

Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van Onze Dienst, kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:
 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, Staat, Provincie, ZIP/Postcode, Stad
 • Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld tijdens het gebruik van de Dienst. Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres (bijv. IP-adres) van uw Apparaat, browsertype, browserversie, de pagina’s van onze Dienst die u bezoekt, het tijdstip en datum van uw bezoek, de tijd besteed aan die pagina’s, unieke apparaatidentifiers en andere diagnostische gegevens. Wanneer u de Dienst benadert via of door een mobiel apparaat, kunnen we automatisch bepaalde informatie verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, uw mobiele apparaat unieke ID, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaatidentifiers en andere diagnostische gegevens. We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt telkens wanneer u onze Dienst bezoekt of wanneer u de Dienst benadert via of door een mobiel apparaat.

Trackingtechnologieën en Cookies

We gebruiken Cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze Dienst te volgen en bepaalde informatie op te slaan. Trackingtechnologieën die worden gebruikt zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Dienst te verbeteren en te analyseren. De technologieën die we gebruiken kunnen omvatten:
 • Cookies of Browser Cookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw Apparaat wordt geplaatst. U kunt uw browser instrueren om alle Cookies te weigeren of aan te geven wanneer een Cookie wordt verzonden. Echter, als u geen Cookies accepteert, kunt u mogelijk niet alle delen van onze Dienst gebruiken. Tenzij u uw browserinstellingen zo heeft aangepast dat deze Cookies weigert, kan onze Dienst Cookies gebruiken.
 • Web Beacons. Bepaalde secties van onze Dienst en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten bekend als web beacons (ook wel clear gifs, pixel tags en single-pixel gifs genoemd) die de Company bijvoorbeeld in staat stellen om gebruikers te tellen die die pagina’s hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde website statistieken (bijvoorbeeld, het opnemen van de populariteit van een bepaalde sectie en het verifiëren van systeem- en serverintegriteit).

Gebruik van Uw Persoonsgegevens

Het Bedrijf kan Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
 • Om onze Dienst te leveren en te onderhouden, inclusief het monitoren van het gebruik van onze Dienst.
 • Om uw Account te beheren: om uw registratie als gebruiker van de Dienst te beheren. De Persoonsgegevens die u verstrekt, kunnen u toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Dienst die voor u als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.
 • Voor de uitvoering van een contract: de naleving en uitvoering van het koopcontract voor de diensten die u heeft gekocht of van elk ander contract met ons via de Dienst.
 • Om contact met u op te nemen: Om u te contacteren per e-mail, telefoongesprekken, SMS of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve communicatie gerelateerd aan de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, inclusief de beveiligingsupdates, wanneer noodzakelijk of redelijk voor hun implementatie.
 • Om u nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te bieden over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met die welke u al heeft gekocht of waarover u heeft geïnformeerd, tenzij u heeft gekozen om dergelijke informatie niet te ontvangen.
 • Om uw verzoeken te beheren: Om uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: We kunnen uw informatie gebruiken om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa te evalueren of uit te voeren, of het nu gaat om een voortzetting van het bedrijf of als onderdeel van faillissement, liquidatie of een soortgelijke procedure, waarbij Persoonsgegevens die door ons over onze Dienstgebruikers worden bewaard, onder de overgedragen activa vallen.
 • Voor andere doeleinden: We kunnen uw informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en om onze Dienst, producten, diensten, marketing en uw ervaring te evalueren en te verbeteren.

Diensten van Derden

We kunnen de informatie die we verzamelen, zowel persoonlijk als niet-persoonlijk, delen met derden zoals adverteerders, wedstrijdsponsors, promotie- en marketingpartners en anderen die onze inhoud leveren of wiens producten of diensten u mogelijk interesseren. We kunnen het ook delen met onze huidige en toekomstige gelieerde bedrijven en zakenpartners, en als we betrokken zijn bij een fusie, activaverkoop of andere bedrijfsreorganisatie, kunnen we uw persoonlijke en niet-persoonlijke informatie ook delen of overdragen aan onze opvolgers. We kunnen vertrouwde derde partij dienstverleners inschakelen om functies uit te voeren en diensten aan ons te leveren, zoals het hosten en onderhouden van onze servers en de app, databeheer en -opslag, e-mailbeheer, opslagmarketing, creditcardverwerking, klantenservice en het vervullen van bestellingen voor producten en diensten die u mogelijk koopt via de app. We zullen waarschijnlijk uw persoonlijke informatie, en mogelijk wat niet-persoonlijke informatie, met deze derde partijen delen om hen in staat te stellen deze diensten voor ons en voor u uit te voeren. We kunnen delen van onze logbestandgegevens, inclusief IP-adressen, delen voor analytische doeleinden met derden zoals webanalysepartners, applicatieontwikkelaars en advertentienetwerken. Als uw IP-adres wordt gedeeld, kan het worden gebruikt om de algemene locatie en andere technografieën zoals de verbindingssnelheid, of u de app in een gedeelde locatie heeft bezocht en het type apparaat dat wordt gebruikt om de app te bezoeken, te schatten. Ze kunnen informatie over onze advertenties en wat u op de app ziet aggregeren en vervolgens auditing, onderzoek en rapportage voor ons en onze adverteerders uitvoeren. We kunnen ook persoonlijke en niet-persoonlijke informatie over u bekendmaken aan overheids- of rechtshandhavingsfunctionarissen of aan particuliere partijen zoals wij, naar eigen goeddunken, noodzakelijk of passend achten om te reageren op claims, juridische processen (inclusief dagvaardingen), om onze rechten en belangen of die van een derde partij te beschermen, de veiligheid van het publiek of een persoon te beschermen, om illegale, onethische of wettelijk vervolgbare activiteit te voorkomen of te stoppen, of om anderszins te voldoen aan toepasselijke gerechtelijke bevelen, wetten, regels en voorschriften.

Bewaring van Uw Persoonsgegevens

Het Bedrijf zal uw Persoonsgegevens alleen bewaren zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet. We zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld als we verplicht zijn om uw gegevens te bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetten), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleidslijnen af te dwingen. Het Bedrijf zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analyse doeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van onze Dienst te verbeteren, of we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor langere tijd te bewaren.

Verwijdering van Uw Persoonsgegevens

 • Uw persoonsgegevens kunnen op verzoek worden verwijderd
 • We reageren op het verzoek tot verwijdering en overdracht van persoonsgegevens ingediend per e-mail binnen een maand en specificeren de periode van gegevensverwijdering en -overdracht.

Overdracht van Uw Persoonsgegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de operationele kantoren van het Bedrijf en op elke andere plaats waar de partijen die bij de verwerking betrokken zijn zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen aan — en onderhouden op — computers die zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie bevinden waar de gegevensbeschermingswetten kunnen verschillen van die in uw jurisdictie. Uw toestemming voor dit Privacybeleid gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie vertegenwoordigt uw akkoord met die overdracht. Het Bedrijf zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw Persoonsgegevens plaatsvinden aan een organisatie of een land tenzij er voldoende controles zijn, inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Bekendmaking van Uw Persoonsgegevens

Bedrijfstransacties

Als het Bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of activaverkoop, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen. We zullen voorafgaand aan uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onderworpen aan een ander Privacybeleid, kennisgeving verstrekken.

Wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf verplicht zijn om uw Persoonsgegevens bekend te maken indien dit wettelijk vereist is of als reactie op geldige verzoeken van openbare autoriteiten (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere juridische vereisten

Het Bedrijf kan uw Persoonsgegevens bekendmaken in de goede trouw in de overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:
 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • De rechten of eigendommen van het Bedrijf te beschermen en te verdedigen
 • Mogelijk wangedrag in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • De persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
 • Tegen juridische aansprakelijkheid te beschermen

Beveiliging van Uw Persoonsgegevens

De beveiliging van uw Persoonsgegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van overdracht over het Internet, of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Terwijl we streven naar het gebruik van commercieel aanvaardbare middelen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Links naar Andere Websites

Onze Dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan het Privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleid of praktijken van sites of diensten van derden.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen. We zullen u via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op Onze Dienst laten weten, voorafgaand aan de wijziging die effectief wordt en de “Laatst bijgewerkt” datum bovenaan dit Privacybeleid bijwerken. U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te herzien op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn effectief wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Contact Ons

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
 • Door deze pagina op onze website te bezoeken: taxi222gent.be/contact